Projekty

Bieżąca obsługa w zakresie rozwoju w obszarach: HR, BASIS, BW, Solution Manager i SAP Portal.

Eksperci KBJ SA świadczą usługi rozwoju, utrzymania i wsparcia systemu SAP dla PWPW. Korzystając z wiedzy i doświadczenia konsultantów KBJ SA, Klient uzyskał nowe funkcjonalności systemu, które wpłynęły na usprawnienie poszczególnych funkcji biznesowych.

Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia Klienta był rozwój systemów SAP, wsparcie administratorów SAP BASIS, a także warsztaty szkoleniowe dla kluczowych użytkowników.

Aby sprostać oczekiwaniom PWPW, zespół KBJ dokonał oceny biznesowej i technicznej systemów, oraz analiza wpływu zmian na całą organizację, aby wspólnie z Klientem przygotować zestaw celów biznesowych, które maja być zrealizowane w trakcie projektu.

Informacje o projekcie

Prace projektowe dotyczące utrzymania trwają nieprzerwanie od 2014 roku.
W tym czasie KBJ S.A. jako główny dostawca usług, zrealizowała szereg prac rozwojowych, m.in.:

 • implementację funkcjonalności CHARM w SAP Solution Manager,
 • system Rejestracji Czasu Pracy (RCP),
 • biznesowe wsparcie w zakresie procesu archiwizacji danych.

 

Główne cele biznesowe

Głównym celem realizowanego projektu jest:

 • rozbudowa funkcjonalności systemów SAP, w zakresie implementacji nowych rozwiązań,
 • rekomendacja dotycząca bieżącej eksploatacji systemów,
 • przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla użytkowników końcowych.

 

Korzyści biznesowe dla klienta

Efektem prac i konsultacji są zarówno nowe funkcjonalności wdrażane i utrzymywane przez KBJ S.A., jak również usprawnienia systemu, które przekładają się na faktyczne korzyści czasowe i finansowe, m.in.:

 • ujednolicenie procedur dotyczących czasu pracy - utworzenie jednego wspólnego środowiska do obsługi planowania, rejestracji i kontroli czasu pracy (RCP),
 • automatyczna kwalifikacja czasu pracy i rozliczenia wypracowanych nadgodzin,
 • zmniejszenie liczby osób zaangażowanych przy obsłudze kwalifikacji czasu pracy,
 • dostęp do informacji o czasie pracy w trybie on-line,
 • redukcja ilości kar nakładanych przez urzędy kontrolne.

Założone cele biznesowe udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk w obszarze rozwoju narzędzi, integracji systemów oraz zachowania standardów interfejsu użytkownika.
Przeprowadzone testy i próby obciążenia systemu, zostały wykonane przy udziale użytkowników końcowych, dla których eksperci KBJ S.A. przeprowadzili liczne szkolenia.

 

Unikalne cechy projektu

PWPW jest jednym z pierwszych Klientów, u którego KBJ SA wdrożyła klienckie rozwiązanie do Rejestracji Czasu Pracy (RCP).