Webinary

Zapobiegaj zakłóceniom dzięki optymalnemu planowaniu i kontroli Twojego łańcucha dostaw

W minionych latach łańcuchy dostaw niektórych branż doświadczyły dużych zakłóceń w dostawach, ale niewielkich zmian w popycie, inne branże doświadczyły minimalnych zakłóceń, ale dużych zmian w popycie, a inne doświadczyły obu tych czynników. Bez względu na branżę, łańcuchy 

dostaw są poddawane różnym naciskom, dlatego też widoczność, zwinność i odporność na zakłócenia odgrywają ważną rolę w tym coraz bardziej zmieniającym się świecie. Rola planowania łańcucha dostaw staje się coraz ważniejsza, aby firmy mogły stać się zwinne i odporne.

Prelegenci

Elżbieta Derecka
Expert Consultant | SAP IBP & APO | R&S Group
Wojciech Szczepkowski
v-CEO | R&S Group
Wojciech Wegner
Sales Executive | KBJ S.A.