Oferta

e-JPK

Aplikacja e-JPK jest autorskim rozwiązaniem KBJ S.A.,

pozwalającym na automatyzację procesu przygotowywania Jednolitego Pliku Kontrolnego w systemie SAP, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów.

Rozwiązanie e-JPK to:

Automatyzacja generowania struktur logicznych oraz plików JPK,

Szybki i niezawodny silnik gromadzenia i przetwarzania dużej ilości danych,

Możliwości dostosowań konfiguracyjnych i programistycznych,

Logowanie wersji danych oraz wprowadzanych zmian,

Autonomiczne rozwiązanie w systemie SAP,

Automatyzacja podziału eksportowanych plików w zależności od ich wielkości,

Import danych z pozostałych systemów informatycznych,

Bezpieczeństwo danych w oparciu o system uprawnień systemu SAP,

Zgodność z wytycznymi Ministerstwa Finansów,

Kompatybilność rozwiązania z S/4Hana oraz Fiori.

Dlaczego rozwiązanie e-JPK?

KBJ specjalizuje się w dostarczaniu Klientom oprogramowania na platformie SAP. Ponad 10-letnie doświadczenie zaowocowało szeregiem rozwiązań dla ok. 300 tys. użytkowników końcowych w przedsiębiorstwach zatrudniających łącznie ponad milion pracowników.

Zapewnimy:

Gwarancja wsparcia i aktualizacja oprogramowania

do zmian prawnych bez dodatkowych opłat licencyjnych

Rozwiązanie oparte o sprawdzoną i stabilną platformę

wykorzystywaną produkcyjnie w ponad 150 przedsiębiorstwach

Gwarancja jakości – duże doświadczenie

w zapewnianiu raportowania zgodnie z wymogami prawnymi

Multi-dyscyplinarny zespół

tworzący i wdrażający oprogramowanie, dla którego zadowolenie Klientów i odpowiedzialność są kluczowymi wartościami

metodyka wdrożeniowa

Wypracowana i sprawdzona

Oferta e-JPK

Nasza oferta skierowana jest do firm prowadzących ewidencję zdarzeń gospodarczych w systemie SAP, które zobowiązane są do przekazania plików JPK organom skarbowym w zakresie:
 • Ksiąg rachunkowych,
 • Wyciągów bankowych,
 • Magazynu,
 • Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • Faktur VAT.
Nasza oferta obejmuje następujące elementy:
 • Oprogramowanie e-JPK wraz z licencją,
 • Aktualizacje oprogramowania do wymogów prawnych,
 • Wdrożenie rozwiązania e-JPK na Państwa systemie SAP,
 • Szkolenie z rozwiązania e-JPK,
 • Serwis aplikacji dostosowany do potrzeb Klienta,
 • Dokumentację techniczną i instrukcje użytkownika końcowego,
 • Gwarancję producenta oprogramowania.
Podstawa prawna

Z dniem 1 lipca 2016 wprowadzona została nowa metoda kontroli skarbowej. Obowiązkiem podatników jest przekazywanie na żądanie organów podatkowych danych z ksiąg podatkowych w ujednoliconej formie elektronicznej. Forma ta nazywana jest Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK) – jest to zestaw danych przekazywanych w formie plików xml.

Obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostali objęci:

 • duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych,
 • Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu wskazanej ustawy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych mają obowiązek (bez wezwania) comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencji zakupu i sprzedaży VAT) od 1 stycznia 2017r,
 • Od 1 stycznia 2018r. obowiązek raportowania pliku JPK_VAT mają również mikroprzedsiębiorstwa, 
 • Natomiast od lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Plik JPK_VAT podlega comiesięcznemu, obowiązkowemu raportowaniu. W przypadku pozostałych struktur JPK, organ podatkowy może zażądać przedłożenia plików. Podatnik ma nie mniej niż 3 dni na ich przekazanie.