Aktualności

Jak działa SAP analytics Cloud

SAP Analytics Cloud (SAC) to zintegrowana platforma do analizy danych, planowania biznesowego, oraz raportowania, która umożliwia użytkownikom podejmowanie lepszych decyzji w oparciu o wyniki analiz i symulacji prowadzonych w czasie rzeczywistym. 

Oprogramowanie SAP Analytics Cloud wspiera trzy główne procesy zarządcze w organizacjach:  

 • Planowanie i budżetowanie: Umożliwia firmom budowanie budżetów w poszczególnych obszarach działalności oraz zarządzanie planami biznesowymi.
 • Analizy Biznesowe, predykcyjne i AI: Ten zestaw narzędzi SAC służy do prognozowania wyników finansowych Obok narzędzi do wizualizacji danych, SAP Analytics Cloud wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do przewidywania trendów i zachowań na podstawie danych historycznych.
 • Business Intelligence: czyli tworzenie interaktywnych raportów i dashboard-ów, które pozwalają użytkownikom na szybkie zrozumienie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) czy trendów w organizacji.

Dzięki wbudowanej funkcjonalności SAC pomaga organizacjom uzyskać wszechstronny wgląd w ich działalność, a to pozwala na podejmowanie trafniejszych decyzji. Oprócz wspomnianych tu funkcji warto także wskazać najważniejsze cechy charakterystyczne SAP Analytics Cloud, ważne ze względu na komfort pracy użytkowników, gotowość do rozwoju wraz z firmą. Chodzi tu przede wszystkim o takie cechy jak: 

 • Intuicyjny interfejs łatwy do opanowania nawet dla osób bez doświadczenia w pracy z tego typu oprogramowaniem.
 • Skalowalność: SAC dostosowuje się do potrzeb organizacji, niezależnie od ich wielkości i może rosnąć razem z nią.
 • Mobilność: czyli dostęp do danych i analiz z dowolnego miejsca i urządzenia.
 • Bezpieczeństwo: SAC jest instalowany w bezpiecznym środowisku chmurowym, a do pracy z nimi nie ma potrzeby budowania dodatkowych hurtowni czy baz danych – wszystkie analizy, symulacje i raporty mogą być wykonywane w oparciu o dane pobierane bezpośrednio z systemów źródłowych. Jeżeli więc firma nie korzysta rozwiązań takich jak np. SAP Datasphere lub innych platform do integracji, porządkowania i przetwarzania danych, a chce usprawnić procesy wymienione wyżej, to SAC sprawdzi się idealnie.
 • Bogata biblioteka predefiniowanych scenariuszy: SAP udostępnia swoim klientom setki wstępnie utworzonych raportów i szablonów dla różnych branż i obszarów zarządzania. To oznacza, że wdrożenie SAC oraz szkolenie użytkowników można skrócić do absolutnego minimum. To z kolei ma znaczenie dla kosztów użytkowania.
 SAP Analytics Cloud w zarządzaniu finansami. Przykłady zastosowań:  

W poprzednich akapitach przedstawiliśmy krótką charakterystykę narzędzia, przyjrzyjmy się teraz dwóm najczęstszym obszarom zarządzania, w których oprogramowanie tej klasy staje się standardem: zarządzaniem finansami i sprzedażą:  

 • Finanse i Controlling: SAP Analytics Cloud (SAC) może wspierać specjalistów ds. controllingu np. w następujących zadaniach:
 • Rachunek kosztów działań (ABC): SAC oferuje funkcje umożliwiające gromadzenie i analizowanie danych o kosztach działań, co ułatwia kalkulację kosztów produktów i usług.
 • Rachunek kosztów zmiennych: SAC oferuje funkcje umożliwiające kalkulację kosztów zmiennych i analizowanie wpływu zmian wolumenu produkcji na koszty.
 • Budżetowanie: SAC oferuje funkcje umożliwiające tworzenie budżetów niezależnie od przyjętego w firmie modelu, monitorowanie wydatków i porównywanie wyników rzeczywistych z budżetem.
 • Prognozowanie: SAC oferuje funkcje umożliwiające prognozowanie przyszłych wyników finansowych na podstawie danych historycznych i trendów.
 • Analiza kosztów i marży: SAC oferuje funkcje umożliwiające analizowanie kosztów i marży w celu identyfikacji obszarów, w których można obniżyć koszty lub zwiększyć marże.
 • Zarządzanie płynnością: SAC oferuje funkcje umożliwiające monitorowanie przepływów pieniężnych i zarządzanie płynnością finansową.

Oprócz wyżej wymienionych metod SAC oferuje również wiele innych funkcji, które mogą być pomocne w zarządzaniu finansami, takich jak:  

 • Integracja z innymi klasami oprogramowania SAP i narzędziami innych producentów: SAC integruje się z innymi rozwiązaniami klasy ERP, BI, BPM/WorkFlow, itp., co ułatwia dostęp do danych finansowych pochodzących z różnych systemów i źródeł.
 • Pulpity nawigacyjne i wizualizacje: SAC oferuje pulpit nawigacyjne i wizualizacje danych, które ułatwiają monitorowanie wyników finansowych i identyfikowanie trendów.
 • Modelowanie predykcyjne: SAC oferuje funkcje modelowania predykcyjnego, które umożliwiają przewidywanie przyszłych wyników finansowych i identyfikację potencjalnych problemów.

 

…a co z zarządzaniem sprzedażą? Co jest ważne dla Dyrektora Sprzedaży: 

Dostęp do danych: SAC zapewnia dyrektorom sprzedaży dostęp do danych o sprzedaży z różnych źródeł, takich jak systemy CRM, ERP i platformy e-commerce.  

Analiza danych: SAC oferuje szeroki zakres funkcji analizy danych, które umożliwiają dyrektorom sprzedaży:  

 • Identyfikację trendów sprzedażowych
 • Analizę wydajności zespołu sprzedażowego
 • Porównywanie wyników sprzedaży z celami
 • Odkrywanie luk w strategii sprzedażowej

Wizualizacja danych: SAC oferuje pulpit nawigacyjne i wizualizacje danych, które ułatwiają dyrektorom sprzedaży:  

 • Monitorowanie wyników sprzedaży w czasie rzeczywistym
 • Identyfikację obszarów problemowych
 • Szybkie podejmowanie decyzji sprzedażowych

Prognozowanie: SAC oferuje funkcje modelowania predykcyjnego, które umożliwiają:  

 • Prognozowanie przyszłej sprzedaży
 • Identyfikację potencjalnych problemów
 • Opracowywanie strategii zwiększania sprzedaży

Praca grupowa: SAC umożliwia dyrektorom sprzedaży udostępnianie danych i analiz zespołom sprzedażowym, co ułatwia:  

 • Współpracę między członkami zespołu
 • Wspólną analizę danych
 • Podejmowanie lepszych decyzji sprzedażowych.

Podsumowując:  SAC to potężne narzędzie, które może pomóc dyrektorom controllingu, finansów czy sprzedaży w zwiększeniu wydajności, podejmowaniu lepszych decyzji w obszarach, za które odpowiadają użytkownicy. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania czy zarządzania bazami danych i nie wymaga specjalnej infrastruktury technicznej.

Jednak w tak krótkim artykule nie sposób jednak wymienić wszystkich możliwości tego oprogramowania, nawet jeśli ograniczymy się do jednego czy dwóch obszarów zarządzania. Dlatego gorąco zachęcamy do kontaktu z nami i sprawdzenia możliwości tego rozwiązania podczas indywidualnych rozmów.  

Bazując na wieloletnich doświadczeniach projektowych, eksperci z zespołu Business Intelligence w KBJ opracowali specjalny pakiet startowy, który pozwoli Państwu w krótkim czasie zaimplementować i potwierdzić jakość tego oprogramowania w oparciu dostarczone informacje wspierające proces podejmowania decyzji.: Ograniczony do minimum czas wdrożenia gwarantuje szybki sukces i pozytywną ocenę projektu na poziomie, CEO, CFO, CSO.

Pakiet zawiera kilka raportów analitycznych z takich obszarów zarządzania jak: rachunkowość, sprzedaż i dystrybucja, controlling finansowy, gospodarka materiałowa – do wyboru spośród kilkuset predefiniowanych raportów udostępnianych przez SAP, a które po krótkiej modyfikacji będą zasilane danymi z Państwa systemów / źródeł.

Zapraszamy do kontaktów!