Aktualności

KBJ opublikowała prognozę finansową - w 2013 spółka podwoi zyski

22.09.2013

„Organiczne zwiększanie skali działalności naszej spółki przebiega zgodnie z planami zarządu i z tym co zapowiadaliśmy w zeszłych kwartałach. Ponad dwukrotny wzrost wyniku netto pozwoli na poprawę rentowności sprzedaży KBJ o niemal jedną trzecią - z 7,2% na 9,4%” mówi Artur Jedynak - Prezes Zarządu KBJ.

Osiągnięcie powyższych wyników jest możliwe dzięki kontynuowaniu działań na rzecz rozwoju spółki poprzez zwiększanie bazy klientów oraz zwiększanie udziału umów długoterminowych w przychodach firmy. Spółka ciągle rozwija też zespół kompetentnych i zmotywowanych konsultantów, dzięki czemu możliwa jest obsługa klientów na najwyższym poziomie, a także prace badawczo-rozwojowe w celu wprowadzenia nowych, innowacyjnych i unikalnych usług do oferty.

„Według szacunków IDC na lata 2013-2017, partnerzy SAP osiągną w regionie Europy przychody na poziomie 70 mld USD z dostaw usług dotyczących technologii analitycznych oraz Big Data. W połączeniu z przychodami z budowy rozwiązań dedykowanych oraz wsparcia i utrzymania aplikacyjnego SAP, pozwala to oszacować potencjał rynku w którym funkcjonuje KBJ” ocenia Artur Jedynak.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Dariusza Wolaka z "Parkietu", podsumowującym sytuację spółki po opublikowaniu prognozy finansowej:
http://www.parkiet.com/artykul/1339846.html