Aktualności

KBJ, notowana na NewConnect, jedna z największych firm wdrożeniowych SAP, podpisała umowę nabycia 68% udziałów w BTech Sp. z o.o. z Wrocławia. KBJ dotychczas posiadała 32% BTech, a spółki ściśle współpracowały operacyjnie.

- Nabycie pozostałych udziałów BTech jest efektem naszej długoterminowej i owocnej współpracy. Doprowadzi do pełnej integracji obu podmiotów, a docelowo do połączenia spółek i wchłonięcia BTech przez KBJ – deklaruje Prezes KBJ Artur Jedynak.

Dzięki akwizycji zespół KBJ powiększy się o kilkudziesięciu specjalistów pracujących do tej pory w BTech, kontynuowana będzie współpraca polegająca na wzajemnym dostępie do bazy klientów i know-how.

- Transakcja wpisuje się w strategię rozwoju KBJ. Chcemy być coraz silniejsi na rynku wdrożeń SAP i usług związanych z tym oprogramowaniem powiększając zasięg i skalę działalności, zawarta dziś umowa jest kolejnym elementem tej samej strategii istotnego wzrostu spółki – dodał Jedynak

KBJ S.A. jest jedynym polskim partnerem SAP Polska i SAP SE notowanym na GPW i jedną z największych firm wdrożeniowych na rynku. Oferuje usługi w pełnym zakresie produktowym SAP – od klasycznego ERP i S/4 HANA poprzez rozwiązania analityczne Business Intelligence, po budowę dedykowanych rozwiązań dla biznesu. Świadczy usługi wdrożeniowe, utrzymanie i rozwój, usługi doradcze, audytorskie i szkoleniowe. Współpracuje głównie z dużymi przedsiębiorstwami i korporacjami zarówno na rynku polskim jak i za granicą.