Aktualności

migracja do S/4HANA

SAP S/4HANA to obecna generacja systemu ERP firmy SAP. Została ona wydana w 2015 roku i od tego czasu jest stale rozwijana i ulepszana. W tej chwili, system ten jest wykorzystywany przez tysiące firm na całym świecie i wspiera setki tysięcy użytkowników.

Niemal dziesięć lat doświadczeń związanych z wdrożeniami i utrzymaniem tego systemu w ruchu leży u podstaw dzisiejszej oferty koncernu SAP, a także naszych specjalistów, którzy są w stanie zaoferować rozwiązania IT optymalnie dostosowane do każdej branży czy obszaru zarządzania. Migracja do S/4HANA oferuje szereg korzyści biznesowych i technologicznych, które mogą pomóc firmom w zwiększeniu wydajności, efektywności i konkurencyjności. Przyjrzyjmy się wybranym przykładom:

Korzyści biznesowe migracji do S/4HANA:

Zwiększona konkurencyjność. S/4HANA pomaga firmom w wykorzystaniu najnowszych technologii przetwarzania danych i predefiniowanych scenariuszy dla wybranych procesów zarządczych w systemie: Szybszy dostęp do danych źródłowych w czasie rzeczywistym, mnóstwo gotowych aplikacji do wykorzystania lub do niewielkiej modyfikacji, różnorodne narzędzia do integracji z S/4HANA z oprogramowaniem obcym czy do analizy danych, planowania. Wszystko to sprawia, że narzędzia przestają być przeszkodą czy celem naszych dążeń, a stają się wydajnym pomocnikiem w wyznaczaniu kolejnych celów.

Poprawa efektywności procesów biznesowych. S/4HANA oferuje zintegrowane procesy biznesowe, które są oparte na najlepszych praktykach branżowych. Dzięki temu firmy mogą uprościć i zautomatyzować swoje procesy, co prowadzi do poprawy efektywności i wydajności.

Zwiększona elastyczność i skalowalność. S/4HANA jest systemem skalowalnym, który można dostosować do potrzeb każdego przedsiębiorstwa czy organizacji non-profit, takich jak: administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości czy instytucje nadzorujące wybrane rynki. Chodzi tu zarówno o zakres funkcjonalny systemu, ilość użytkowników, jak i infrastrukturę sprzętowo-programistyczną, na której jest zainstalowany. Dzięki temu użytkownicy S/4HANA mogą elastycznie reagować na zmiany w swoim otoczeniu i skalować wybrane parametry tego systemu. Gdy przedmiotem rozważań o migracji jest wariant chmurowy S/4HANA, elastyczność i skalowalność wiążą się z kolejną grupą korzyści:

Mniejsze bariery wejścia do świata użytkowników SAP. Zdecydowana większość nowych instalacji oprogramowania SAP funkcjonuje w środowisku chmurowym, przy zachowaniu minimum 99,7% dostępności, pełnego bezpieczeństwa danych i o wydajności obliczeniowej dostosowanej do bieżących wymagań. Korzystanie z tych rozwiązań jest rozliczane w modelu abonamentowym, co ma znaczenie w planowaniu np. przepływów finansowych, zarządzaniu rentownością i co przekłada się na większą dostępność tych narzędzi w porównaniu do klasycznego wdrożenia systemu we własnej infrastrukturze IT nabywcy: po prostu większa liczba podmiotów jest w stanie korzystać z rozwiązań, które do niedawna były zarezerwowane wyłącznie dla instytucji dysponujących największymi zasobami finansowymi.

Poprawa relacji z klientami. S/4HANA to centralny rejestr wszystkich operacji w organizacji. Miejsce, gdzie gromadzone i przetwarzane w czasie rzeczywistym są dane o klientach, partnerach handlowych, produktach, usługach, wzajemnych rozliczeniach. S/4HANA jest więc nie tylko klasycznym systemem transakcyjno-ewidencyjnym, ale także bazą dla szeregu narzędzi do zarządzania doświadczeniami klienta (Customer Experience), prowadzenia zaawansowanych analiz, planowania i raportowania, oraz rozwiązań do szybkiej integracji z dowolnym źródłem danych niezbędnych w bieżącej działalności użytkowników. 

To wszystko plus wspominany czas rzeczywisty, w którym pracujemy na danych to fundament do lepszej obsługi klientów, szybszej identyfikacji zagrożeń i trafniejszego planowania przyszłych działań.

Korzyści technologiczne migracji do S/4HANA:

Real-time Analytics. S/4HANA wykorzystuje bazę danych SAP HANA, która umożliwia analizę danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu organizacje mogą podejmować szybsze i bardziej świadome decyzje biznesowe na podstawie aktualnych danych.

Uproszczony Model Danych. S/4HANA eliminuje potrzebę wielu warstw i indeksów, które są charakterystyczne dla tradycyjnych systemów SAP. Dzięki temu organizacje mogą korzystać z bardziej przejrzystego i prostszego modelu danych, co przyczynia się do zwiększenia wydajności i oszczędności.

Mobilność. S/4HANA oferuje możliwość dostępu do danych i procesów biznesowych z dowolnego miejsca i urządzenia, co umożliwia pracownikom elastyczne i mobilne wykonywanie ich obowiązków.

Innowacje. System S/4HANA jest stale rozwijany przez SAP, co oznacza, że organizacje korzystające z tego systemu mają dostęp do najnowszych technologii i innowacji, które mogą pomóc w poprawie wydajności i konkurencyjności. Koncern SAP i jego partnerzy stale rozwijają nowe narzędzia, które z powodzeniem mogą być implementowane w kolejnych firmach niemal identycznie jak to się dzieje w przypadku aplikacji kupowanych na nasze smartfony czy komputery. Część z takich aplikacji jest gotowa do wykorzystania od razu, a część wymaga mniej lub bardziej zaawansowanych ingerencji w ich konfigurację czy kod. Zakres zmian zależy oczywiście od wielu czynników, takich jak np. konfiguracja systemu, w którym ma funkcjonować implementowane rozwiązanie, czy workflow całego procesu, jaki ma być wspierany przez nowe rozwiązanie.

Integracja z nowoczesnymi technologiami. S/4HANA integruje się z nowoczesnymi technologiami, takimi jak: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, Internet rzeczy (IoT) i blockchain, Są to rozwiązania szczególnie często spotykane w wersji chmurowej S/4HANA, dostępnej np. w modelu RISE with SAP.

Bezpieczeństwo danych. S/4HANA, zwłaszcza w modelu chmurowym oferowana w infrastrukturze jednego z takich dostawców jak np: SAP, Microsoft, Amazon czy Google. Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z chmurą prywatną czy publiczną jako podstawą systemu ERP, wszyscy dostawcy gwarantują pełne bezpieczeństwo i niemal 100% dostępność do danych oraz wydajność obliczeniową na najwyższym poziomie, jaki jest jaki jest wymagany dla konkretnej konfiguracji systemu, liczby użytkowników czy ilości przetwarzanych danych.

Warto zauważyć, że zarówno korzyści biznesowe jak i korzyści technologiczne wynikające ze stosowania systemu S/4HANA mogą różnić się w zależności od konkretnych potrzeb i przypadków użycia organizacji. Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu S/4HANA zalecamy przeprowadzenie szczegółowej analizy korzyści i kosztów oraz dostosowanie implementacji do indywidualnych wymagań i celów biznesowych i nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

ZAPRASZAMY do kontaktów!