Aktualności

Ustawa wprowadzająca obligatoryjny Krajowy System e-Faktur podpisana

22.08.2023

Proces legislacyjny się zakończył, Prezydent podpisał ustawę, potwierdzając tym samym wejście w życie obowiązku fakturowania przez KSeF od 1 lipca 2024! My się jednak nie zatrzymujemy w pracach nad doskonaleniem i rozwojem aplikacji eKSF.

Przygotowaliśmy kolejne funkcjonalności, które zwiększą efektywność pracy i użyteczność biznesową narzędzia. To m.in.:

 1. Raporty kontrolne.
  W standardzie aplikacji dostępne są raporty, które umożliwiają weryfikację statusu dokumentów w sposób zbiorczy. Możemy sprawdzić kompletność przesłanych dokumentów, zweryfikować ich status w KSeF, śledzić proces dokumentów pobranych i krok przetwarzania w jakim się znajdują (pobrane, zaparkowane, zaksięgowane). Dzięki raportom w szybki sposób możemy masowo wyświetlić dokumenty, pobrać dokumenty per odbiorca/dostawca lub data. Dzięki tej funkcjonalności jesteśmy w stanie zapewnić użytkownikom kontrolę procesu i zapewnić łatwość pobieranie próbek w przypadku audytu lub kontroli.
 2. Rozszerzenie raportów FBL5N i FBL1N.
  Oferujemy możliwość rozszerzenia raportów o informacje dotyczące KSeF ID, a także dat związanych wysyłką i odbiorem dokumentów z KSeF. Dzięki informacjom prezentowanym w ten sposób zwiększa się efektywność codziennej pracy w zespole należności i zobowiązań. W przypadku chęci rozszerzenia kolejnych raportów takie prace będą wyceniane indywidualnie.
 3. Możliwość generowania e-faktury na podstawie danych z pliku Excel.
  Dzięki tej funkcji mamy możliwość zaczytywania informacji przechowywanych w postaci Excel’a i przenoszenie ich na wygenerowaną e-fakturę do pliku XML. W przypadku wykorzystania wzorca dostarczonego przez KBJ rozwiązanie to będzie dostarczane w ramach zakupu licencji.
 4. Pobieranie plików XML i HTML.
  Pobieranie i zapisywanie na urządzeniu plików w formacie XML i HTML jest możliwe nie tylko dla pojedynczych e-faktur, ale także dla całej wyselekcjonowanej grupy. Dzięki tej funkcjonalności możemy pobrać wszystkie faktury, np. dla danego odbiorcy lub dostawcy „jednym kliknięciem”. Ta opcja jest dostępna w ramach wykupionej licencji.
 5. Przetwarzanie faktur zakupowych.
  W ramach zakupu licencji oferujemy szeroką gamę możliwości przetwarzania e-faktur zakupowych. Po pobraniu dokumentów istnieje opcja automatycznego ich zaparkowania, zapisania w wyznaczonym miejscu w postaci XML/HTML, zapisania w postaci tabel bazodanowych, przekazania do workflow (WMD), a także wygenerowania notyfikacji mailowych. W przypadku wykorzystywania innych aplikacji/systemów do przetwarzania faktur dokonujemy analizy i indywidualnej wyceny.

Dodatkowo przypominamy, że cały proces może zostać w pełni zautomatyzowany, co pozwala na oszczędność czasu i zasobów w przedsiębiorstwie!

Szczegóły dotyczące procesu legislacyjnego znajdziesz poniżej: