Aktualności

Wdrożenie Strategicznego Zarządzania Przedsiębiorstwem w PGNiG S.A. przez KBJ S.A.

07.08.2013

Ze względu na złożoność przedsięwzięcia, faza projektowania rozpoczęła się z 2012 r., realizacja zakończyła się szkoleniami pracowników w 2013 r. Wdrożenie objęło zarówno centralę, oddziały, jaki i wybrane spółki Grupy Kapitałowej PGNiG.

Projekt polegał na wdrożeniu rozwiązania MBO w oparciu o funkcjonalność SAP BusinessObjects Strategy Management.

W Grupie Kapitałowej PGNiG system MBO funkcjonuje od czterech lat i pozwala obiektywnie ocenić wyniki pracy kadry menadżerskiej. Uprzednio funkcjonujące narzędzie informatyczne miało charakter przejściowy. Podjęto decyzję o wdrożeniu jednego systemu zapewniającego obsługę wszystkich wymaganych procesów dotyczących planowania, monitorowania oraz rozliczania celów w zakresie MBO.

 Bezpieczeństwo danych było dla PGNiG niezwykle ważne, jak również minimalizacja ograniczeń w ich dostępie - tak, aby komunikacja przebiegała bez zakłóceń.
Spółka KBJ wdrożyła system, przeprowadziła niezbędne testy, bez żadnych zakłóceń zrealizowała migrację danych, następnie przeszkoliła administratorów rozwiązania. Jednak nie tylko techniczna strona przedsięwzięcia jest ważna w takich projektach, nie mniej istotna jest wiedza biznesowa ekspertów firmy odpowiedzialnej za wdrożenie.
Specjaliści KBJ opracowali optymalny sposób wprowadzania danych, schematy zarządzania nadawaniem uprawnień, stworzyli system monitorowania i wskaźniki służące do oceny wyników. Zaprojektowany został również dostosowany ściśle do potrzeb PGNiG system raportowania.

„Projekt dla PGNiG był dla nas wyzwaniem, ponieważ wymagał dostarczenia klientowi rozwiązania centralnego, zintegrowanego z obecną infrastrukturą przy niezwykle napiętym harmonogramie prac oraz konieczności dostosowania rozwiązania SAP SM do procesów biznesowych PGNiG” mówi Artur Jedynak – prezes KBJ S.A.