Projekty

Wsparcie, utrzymanie i rozwój.

Współpraca KBJ z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu/Ministerstwem Sprawiedliwości rozpoczęła się w 02.2015 roku. Na podstawie kolejnych umów KBJ świadczy usługi w zakresie wsparcia użytkowników, modyfikacji i rozbudowy oraz integracji i działań audytowych w obszarze eksploatacji, wdrożonego w jednostkach sądownictwa powszechnego, Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) opartego na oprogramowaniu SAP.

System jest użytkowany przez ponad 6 000 użytkowników w zakresie ERP i ponad 45 000 użytkowników Portalu Kadrowego. Rozproszona struktura organizacyjna obejmuje ponad 370 jednostek sądownictwa powszechnego (sądy apelacyjne, okręgowe i rejonowe). ZSRK to łącznie ok. czterdzieści systemów (deweloperskich, testowych, szkoleniowych i produkcyjnych).

Informacje o projekcie

Projekt realizowany nieprzerwanie w okresie ostatnich 7 lat polega na świadczeniu usługi wsparcia i utrzymania technologicznego wszystkich aplikacji wchodzących w skład środowiska ZSRK. W zakres obsługiwanego systemu wchodzą następujące obszary:

 1. Rachunkowość Finansowa (FI)
 2. Rachunkowość Zarządcza (CO)
 3. Rachunkowość Budżetowa (FM)
 4. Zarządzanie Inwestycjami (IM)
 5. Gospodarka Materiałowa (MM)
 6. Majątek Trwały (FI-AA)
 7. Planowanie Budżetu (BPC)
 8. Planowanie Kosztów Pracowniczych (PCP)
 9. Rozrachunku z Uczestnikami Postępowania Sądowego, w tym:
  a) Moduł ZDOB (Zarządzanie Dochodami Budżetowymi),
  b) portal wyjaśnień dla Dochodów Budżetowych,
  c) interfejs do wymiany informacji z systemem E-płatności,
  d) interfejsy/narzędzia do wymiany danych z systemami zewnętrznymi.
 10. Zarządzanie Kadrami (HR PA)
 11. Zarządzanie Płacami (HR PY)
 12. Samoobsługa pracownicza (ESS/MSS/Fiori), w tym zarządzenie kosztami podróży służbowych, Workflow tj: platforma dostępowa funkcjonalności do prezentowania danych i zarządzania interfejsem użytkownika
 13. Portal Samoobsługi Pracowniczej HeaRt (HCM)
 14. Hurtownia Danych dla finansów, kadr i płac (BW on HANA)
 15. System Statystyka Sądowa AS-SAP oraz Sprawozdawczość Statystyczna (Portal Netweaver, SAP Analytics Cloud, BW on HANA)
 16. Szyna integracyjna (PO) z uruchomionymi interfejsami
 17. Rachunek Kosztów Działań (Activity Based Costing) (CO, BW, IP)
 18. Narzędzia do tworzenia i zarządzania dokumentami elektronicznymi (SAP Enable Now)
 19. Narzędzia e-learning (LSO)
 20. Narzędzie zarządzania uprawieniami oraz monitorowania rozdziału obowiązków i ryzyk (GRC

 

W ramach realizowanych zadań wykonywane były i są nadal prace dotyczące:

 • modyfikacji i rozbudowy systemu
 • wsparcia w zakresie utrzymania i eksploatacji wszystkich systemów SAP w zakresie BASIS,
 • monitoringu infrastruktury ZSRK,
 • szkoleń dla Administratorów Wiodących i Użytkowników końcowych
 • wsparcia Administratorów Wiodących i Użytkowników w zakresie usług:
  ◦ serwisowych
  ◦ rozwojowych
  ◦ autoryzacyjnych
  ◦ szkoleniowych

 

Zadania Wykonawcy dotyczą również bieżącej obsługi zgłoszeń serwisowych.
Usługa utrzymania jest realizowana w trybie 24/7 ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych przez Zamawiającego parametrów SLA

 • zdefiniowane poziomy świadczenia usługi w zakresie:
  ◦ dostępności usług
  ◦ czasu reakcji oraz czasu rozwiązania zgłoszonych problemów
 • bieżący monitoring w zakresie cyklicznych pomiarów wskaźników świadczonych usług, na bazie zdefiniowanych poziomów SLA.

 

Główne cele biznesowe

Głównym celem realizowanego projektu jest potrzeba posiadania ujednoliconego i zoptymalizowanego pod względem administracji środowiska sprzętowego, systemowego i bazodanowego dla systemów SAP (ZSRK), a także aktualizacja bieżąca systemów środowiska ZSRK.

 

Korzyści biznesowe dla klienta

Wysoki poziom zarządzania po stronie Dostawcy usług, pozwolił  na uzyskanie:

 • bezawaryjnego działania środowiska systemów SAP,
 • efektywnego i optymalnego wykorzystania zasobów sprzętowych, bazodanowych i systemowych,
 • zoptymalizowanie działania systemów SAP,
 • optymalizację kosztów i czasu wdrożenia,
 • zwiększenie wydajność pracy systemów.

Wyróżnienie dla realizowanego projektu w konkursie SAP Quality Awards, to dla Klienta, a także dla środowiska biznesowego, wyraz satysfakcji i pewności, że projekt jest prowadzony zgodnie z najwyższymi standardami i dobrymi praktykami.

 

Unikalne cechy projektu

Realizacja utrzymania i rozwoju systemu obsługującego sądy powszechne w Polsce. Stała, bliska współpraca z Zamawiającym pozwala na zapewnienie bieżących zmian systemu dostosowując go do zmieniających się przepisów w zakresie struktury sądownictwa w Polsce (powołanie Sądów Funkcjonalnych – konieczność modyfikacji systemu ZSRK).

W ramach realizowanego projektu została wykonana migracja:

Podczas regionalnego SAP Forum w Czechach w 2016r. w Pradze, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu / Ministerstwo Sprawiedliwości odebrał nagrodę SAP Quality Awards 2016 CEE Bronz Winner w kategorii “Transformacja biznesowa". To najbardziej prestiżowy i rozpoznawalny konkurs w świecie SAP-a, którego celem jest wskazywanie projektów wdrożeniowych, mogących stanowić wzorzec postępowania.