Projekty

Zarządzanie strategiczne w Grupie Kapitałowej PGNiG 

Pierwsze w Polsce wdrożenie Strategy Management, przy zastosowaniu najnowszych technologii SAP.  Innowacyjne rozwiązanie zarządzania strategicznego umożliwia bieżące monitorowanie 400 KPI w kilkudziesięciu Spółkach Grupy PGNiG równocześnie, obsługę procesów planowania, a także ewaluację i rozliczanie MBO. 

Informacje o projekcie

Spółka KBJ wspólnie z SAP Polska wykonała wdrożenie obsługi procesów Zarządzania Poprzez Cele (MBO), w oparciu o funkcjonalność SAP BusinessObjects Strategy Management  dla spółki PGNIG S.A..

Wdrożenie objęło zarówno centralę, oddziały, jaki i wybrane spółki Grupy Kapitałowej PGNIG, łącznie ponad 40 jednostek organizacyjnych. Projekt obejmował ponad 150 Kart Celów (KC), skierowanych do osób zajmujących stanowiska zarządcze w Grupie Kapitałowej.

W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe wdrożenie rozwiązania wspierającego zarządzanie strategiczne w Grupie Kapitałowej, umożliwiające efektywne wykorzystanie zarządzania przez cele (MBO). System wspiera wszystkie wymagane procesy gospodarcze w ramach MBO, tj: proces planowania, monitorowania, pozyskania danych z wykonania, monitoringu oraz rozliczenia.

Podczas wdrożenia, zdefiniowano ponad 400 mierników które zbudowane były ze złożonych składowych. Każdy miernik mógł zawierać od 1 do N składowych, natomiast łączne wyliczenie wartości miernika było możliwe za pomocną dowolnej reguły matematycznej.

 

Główne cele biznesowe

Założeniem projektu było rozszerzenie wdrożenia systemu SAP HR o obsługę procesów zarządzania przez cele (MBO) w oparciu o standardową funkcjonalność SAP Strategy Management, dla centrali PGNiG, oddziałów oraz wybranych Spółek z Grupy Kapitałowe.

Główne cele biznesowe projektu dotyczyły m.in.:

  • wdrożenia standardowych i zoptymalizowanych procesów MBO;
  • zapewnienia wymaganego prawnie bezpiecznego dostępu i autonomiczności danych w systemie przy jednoczesnym umożliwieniu realizacji celów zarządczych;
  • prawidłowego przeniesienie danych bieżących i historycznych;
  • skutecznego przeszkolenie użytkowników końcowych systemu.

 

Korzyści biznesowe dla klienta

W wyniku zrealizowanych prac projektowych klient uzyskał pełną funkcjonalność systemu oraz możliwość efektywnej realizacji procesów, przypisanych do poszczególnych pracowników. Wdrożenie nowych procesów przełożyło się także na wzrost efektywności procesów planowania, możliwość stałego monitoringu danych wprowadzanych z różnych źródeł, oraz usprawnienie procesu oceny rocznej.

 

Unikalne cechy projektu
  • Pierwsze w Polsce wdrożenie Strategy Management
  • Integracja danych KPI z wielu źródeł
  • Zastosowanie najnowszych technologii SAP

 

Technologia

Integracja z systemami zewnętrznymi: Wdrożone rozwiązanie zostało zintegrowane i pobiera dane z korporacyjnej Hurtowni Danych (SAP BW), systemu do planowania finansowego (Hyperion), plików płaskich oraz systemu SAP ERP.

 

Projekt otrzymał nagrodę SAP Innovation Award 2014 za największe w Europie Wschodniej wdrożenie SAP Strategy Management.

 

Informacje prasowe: