Aktualności

Już jest – aktualizacja projektu Ustawy o KSeF po konsultacjach społecznych!

22.03.2023

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów przedstawiło efekty prac nad przepisami o Krajowym Systemie e-Faktur. To odpowiedź na postulaty zgłoszone przez biznes podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w połowie lutego. Część ze zmian wpływa bezpośrednio na to, w jaki sposób firmy będą musiały dostosować swoje systemy finansowo-księgowe do korzystania z systemu KSeF, dlatego warto być na bieżąco!

Oto główne zmiany:

 • Podtrzymany zostaje ogłoszony na początku lutego nowy termin obowiązywania przepisów, czyli 1 lipca 2024
 • Termin obowiązku korzystania z KSeF dla przedsiębiorców zwolnionych podmiotowo lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT ustalono na 1 stycznia 2025
 • KSeF nie obowiązuje faktur w relacjach B2C
 • Nowe rozwiązania na wypadek problemów ze skorzystaniem z systemu:
  • tryb awaryjny KSeF
  • tryb niedostępności KSeF
 • Złagodzenie przewidzianych kar finansowych
 • Całkowita eliminacja konieczności uzgodnień w zakresie faktur korygujących
 • Utrzymanie kursu waluty przez jeden dzień od daty z pola P_1
 • Rezygnacja z propozycji faktury korygującej oraz not korygujących w KSeF i poza KSeF