Projekty

Zarządzanie czasem pracy dla Lorenz Snack-World w systemie SAP Enterprise Portal 7.02

Budowa i wdrożenie kompleksowego rozwiązania wspierającego planowanie, ewidencjonowanie i ocenę czasu pracy pracowników produkcji. Firma KBJ SA przeprowadziła automatyzację procesu planowania za pomocą mechanizmów adaptacji wzorców rozkładów czasu pracy, systemu pracy ciągłej i „czterobrygadówki”. Interface graficzny wykonano w standardzie HTML5 i zintegrowano z serwisami samoobsługi pracowniczej (ESS i MSS) w SAP Enterprise Portal.

Firma Lorenz Snack-World podjęła decyzję o uruchomieniu systemu, który w znaczący sposób ułatwiłby planowania czasu pracy dla systemu czterobrygadowego oraz zapewniłby bieżącą kontrolę planowanego czasu pracy. Istotne znaczenie miała także automatyzacja procesu kwalifikacji (oceny) rzeczywistego czasu pracy na składniki płacowe.

W wyniku podjętych decyzji firma ogłosiła konkurs na przygotowanie systemu zarządzania czasem pracy, który spełniłby powyższe wymagania. 

 

Informacje o projekcie

Spośród ofert, które Klient otrzymał w ramach ogłoszonego konkursu, oferta spółki KBJ S.A. została oceniona przez kierownictwo firmy Lorenz jako najbardziej innowacyjna i kompleksowa.

Szczegółowe wymagania i docelowa funkcjonalność wdrożonego rozwiązania, zostały opracowana na podstawie spotkań zespołu projektowego z przedstawicielami Klienta, oraz najlepszych praktyk, wiedzy i doświadczenie firmy KBJ S.A.

Opracowana koncepcja zawiera kluczowe wymagania biznesowe niezbędne do poprawnej realizacji rozwiązania wraz z uszczegółowieniem i przeniesieniem na grunt rozwiązań SAP, definiując sposób działania końcowego produktu. 

Zaproponowane przez KBJ S.A. rozwiązania wykorzystują:

 • najnowsze technologie do tworzenia aplikacji WWW,
 • wieloletnie doświadczenie w projektowaniu aplikacji do zarządzania czasem pracy,
 • wiedzę z zakresu implementacji mechanizmów oceny czasu pracy w SAP,
 • doświadczenie i wiedzę z zakresu znajomości prawa pracy.

Wdrożona aplikacja umożliwia m.in:

 • rejestrowanie wszystkich składniki czasu pracy z dokładnością do 15 min;
 • dane odczytywane i zapisywane są bezpośrednio z/do modułu SAP HCM z/do standardowych klienckich infotypów;
 • obsługę w kontekście użytkownika zalogowanego do portalu, z poziomem uprawnień przynależnym użytkownikowi systemu HCM;
 • uruchomienie oceny czasu pracy w kontekście użytkownika technicznego lub użytkownika administratora,
 • obsługę negatywnego systemu rejestracji czasu pracy.

Po rozszerzeniu aplikacji o system pozytywnej rejestracji czasu pracy w oparciu o odczyty z RCP, aplikacja będzie mogła obsługiwać oba systemy rejestracji.

Dotychczas wdrożeniem zostały objęte spółki produkcyjne firmy Lorenz, z zamiarem rozszerzenia na kolejne spółki. Faza pierwsza projektu objęła łącznie ok 340 pracowników różnych spółek.

 

Główne cele biznesowe

Głównym celem projektu było przygotowanie ujednoliconego i spójnego środowiska do planowania, rejestrowania i oceny czasu pracy, dla wszystkich spółek produkcyjnych firmy Lorenz.

Nowe rozwiązanie należało:

 • zintegrować z istniejącymi serwisami samoobsługi pracowniczej,
 • oddzielić od istniejącego mechanizmu oceny czasu pracy funkcjonującego w spółce Lajkonik,
 • przygotować dla negatywnej rejestracji czasu pracy,
 • przystosować do integracji z czytnikami RCP i pozytywnej rejestracji czasu pracy w przyszłości.

 

Korzyści biznesowe dla klienta

W wyniku realizacji projektu, spółki Lorenz otrzymały nowoczesne i intuicyjne narzędzie, zmniejszyły koszty obsługi zarządzania czasem pracy oraz ujednoliciły reguły kwalifikacji czasu pracy na składniki płacowe.

Pracownicy spółek objętych wdrożeniem uzyskali dostęp do swoich harmonogramów czasu pracy oraz otrzymali możliwość rejestracji i odpracowania wyjścia prywatnego.

Użytkownicy aplikacji mają możliwość wskazywania zastępów na czas swojej nieobecności, a zespół BASIS nie jest angażowany w proces dostosowywania uprawnień użytkowników zastępujących.

 

Unikalne cechy projektu
 • HTML5 w SAP Portal,
 • automatyzacja uprawnień do ZCP dla zastępców,
 • zastosowanie modelu uprawnień kontekstowych, wraz z dynamicznymi profilami uprawnień strukturalnych.

 

Technologia

AngularJS, Bootstrap, SAP HCM PT, SAP HCM TE, JSON, REST API