Relacje inwestorskie

W celu zapewnienia wszystkim inwestorom pełnego i równego dostępu do informacji Zarząd KBJ S.A deklaruje, prowadzenie następujących działań:

 • Utrzymywanie i bieżące aktualizowanie sekcji relacji inwestorskich na stronie internetowej Spółki – www.kbj.com.pl, zawierającej m.in.: informacje o Spółce, raporty bieżące i okresowe, prezentacje inwestorskie, dokumenty spółki, kalendarium, materiały video, aktualności i inne informacje.
 • Zarząd dokłada wszelkich starań, aby publikowane raporty bieżące i okresowe zawierały kompletne i rzetelne informacje umożliwiające ocenę stanu finansowego i perspektyw Spółki.
 • Zarząd publikuje i w razie potrzeby niezwłocznie aktualizuje prognozy finansowe Spółki.
 • Zarząd publikuje politykę dywidendową Spółki i przestrzega zawartych w niej zobowiązań.
 • Zarząd przygotowuje i publikuje prezentacje inwestorskie zawierające komentarz do kwartalnych wyników finansowych Spółki.
 • Zarząd niezwłocznie odpowiada na pytania analityków i inwestorów, a udzielone odpowiedzi publikuje na stronie internetowej Spółki.
 • Zarząd monitoruje główne serwisy internetowe o tematyce inwestorskiej i w razie potrzeby umieszcza na nich informacje lub odpowiada na pytania.
 • Zarząd prowadzi profil Spółki w serwisie kbj.stockwatch.pl.
 • Zarząd daje inwestorom przynajmniej raz w roku możliwość osobistego spotkania i rozmowy, w szczególności Spółka może uczestniczyć w konferencji inwestorskiej.
 • Spółka kwartalnie publikuje newsletter inwestorski przesyłany do inwestorów, którzy przekazali Spółce swoje adresy internetowe.
 • Zarząd dąży do zainteresowania Spółką analityków i mediów w celu szerokiego informowania o Spółce.
 • Zarząd prowadzi politykę PR i współpracuje z mediami, w tym finansowymi.