Relacje inwestorskie

Dane roczne:

Dane finansowe (tys. zł)

R 2017

R 2018

R 2019

R 2020

R 2021

Przychody Netto
ze sprzedaży Produktów

25 080,8

25 797,2

46 937,6

68 984,1

76 057,9

Zysk na sprzedaży

2 810,3

476,2

2 122,6

1 175,8

1 204,3

Zysk z dział. operacyjnej

2 940,5

336,2

1 797,1

3 751,7

2 231,2

Amortyzacja

663,9

865,9

974,2

1 074,1

1 516,7

EBITDA

3 604,4

1 202,1

2 771,3

4 825,8

3 747,9

Zysk brutto

2 900,2

303,1

1 778,9

3 807,6

3 406,2

Zysk netto

2 507,8

161,8

1 417,9

3 554,6

3 167,7

 Podatek

 493,5

 141,3

 361,0

 253,0

 238,5

      
Kapitał własny

7 421,4

7 290,5

8 858,4

13 913,0

17 080,7

Należności długoterminowe      

158,4

158,4

158,4

64,9

64,9

Należności krótkoterminowe

7 028,2

8 133,8

9 581,6

13 471,2

12 713,6

Środki pieniężne

695,2

1 555,4

1 189,9

4 258,5

13 562,2

Zobowiązania długoterm.

334,3

292,3

258,3

2 395,8

732,4

Zobowiązania krótkoterm.

3 740,2

7 000,2

8 372,3

13 890,5

22 752,3

Aktywa ogółem

12 755,6

15 473,5

18 165,7

31 750,3

41 852,4

Wykres: Przychody i wyniki KBJ S.A. - dane roczne:

Dokumenty do pobrania