Relacje inwestorskie

Ugruntowana pozycja rynkowa spółki i znajomość rynku.

Zarówno przeprowadzone projekty, zdobyte listy referencyjne od klientów, jak i zdobyte doświadczenia od firm, z którymi spółka wspólnie realizowała projekty znacząco wpływają na ocenę profilu spółki przez klienta. Spółka uzyskała status SAP Partner Service w programie SAP Partner Edge (lista partnerów SAP w zakresie usług w Polsce zawiera tylko 27 przedsiębiorstw), co dodatkowo potwierdza wysokie kwalifikacje spółki w tym zakresie. KBJ cechuje doskonała znajomość rynku rozwiązań z zakresu systemów ERP, będąca wynikiem wieloletniego doświadczenia jej specjalistów.

 

Działalność i system zarządzania spółką.

Zarząd spółki udowodnił, że ma kompetencje do takiego zarządzania przedsiębiorstwem, które nawet w okresie kryzysu i dekoniunktury pozwala na konsekwentny i dynamiczny wzrost skali działalności. Klientami spółki są zarówno przedsiębiorstwa nie posiadające jeszcze systemu SAP, jak i firmy w których system ERP już został wdrożony, co daje szansę na dalsze zwiększanie zakresu działalności KBJ. Równie istotna w kwestii pozyskiwania potencjalnych klientów jest dywersyfikacja branżowa, która pozwala na uniezależnienie osiąganych przez spółkę wyników od cykli koniunkturalnych działalności klientów. Istotny element w strukturze działalności emitenta stanowi działalność wsparcia i utrzymania oprogramowania dająca stały, cykliczny przychód z opłat za bieżące administrowanie i zarządzanie środowiskiem systemowym SAP.

 

Kapitał intelektualny, wiedza i doświadczenie pracowników.

Spółka posiada wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pracowniczą o kompleksowej wiedzy m.in. z zakresu księgowości, rachunkowości zarządczej, zarządzania kadrami. Sześć dedykowanych zespołów merytorycznych w strukturze spółki specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu: analityki biznesowej, technologii i integracji, rozwoju biznesu, portali korporacyjnych, architektury biznesowej, zarządzania kapitałem ludzkim i finansowym. Eksperci spółki mają wieloletnie doświadczenie w zakresie projektów wdrożeniowych poparte certyfikatami. Pracowników cechuje indywidualne podejście do klienta i jego specyficznych potrzeb.

 

Oferowane produkty i usługi.

Spółka posiada szeroki wachlarz produktów i usług, w tym głównie specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dedykowanych, unikalnych, tworzonych na indywidualne potrzebny klienta, wykraczających poza standardowe, sztywne ramy systemów ERP. Emitent kładzie duży nacisk na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zespołu, co pomimo konieczności ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z najnowszych technologii, inwestycji w badania i rozwój, inwestycji w systemy demonstracyjne, testowe, raporty rynkowe, know-how, przynosi oczekiwane rezultaty.