Relacje inwestorskie

Pełna nazwa:KBJ Spółka Akcyjna
TICKER:KBJ
ISIN:PLKBJ0000016
LEI:259400TAAEMX7FS4BH61
Rynek notowań:NewConnect, XNCO – od dnia 15 grudnia 2011 r.
Adres siedziby:ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Telefon:48 (22) 652-32-30
Faks:48 (22) 417-57-82
Adres poczty elektronicznej:info@kbj.com.pl
Strona internetowa:www.kbj.com.pl
NIP:726-257-17-99
Regon:100393858
Sąd rejonowy:Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:0000387799

Dokumenty do pobrania