Relacje inwestorskie

Struktura akcjonariatu na dzień 09 grudnia 2022 r.:

PodmiotLiczba akcji     Udział w akcjonariacieLiczba głosówUdział w głosach
January Ciszewski & JRH*898 42445,90%898 42445,90%
w tym: January Ciszewski6 1200,31%6 1200,31%
JRH892 30445,58%892 30445,58%
Porozumienie Euvic IT & Wojciech Wolny**90 4194,62%90 4194,62%
w tym: Euvic IT80 9194,13%80 9194,13%
Wojciech Wolny9 5000,49%9 5000,49%
Pozostali968 61649,48%968 61649,48%
Razem:1 957 459100,00%1 957 459100,00%

*29.09.2023
**09.12.2022

Akcjonariat emitenta:

 

Seria akcji

Liczba akcji

Wartość nominalna/szt.

Wartość nominalna łącznie

A

1 364 052

1,00 zł

1 364 052,00 zł

B

81 000

1,00 zł

81 000,00 zł

C

95 740

1,00 zł

95 740,00 zł

D

150 000

1,00 zł

150 000,00 zł

G

100 000

1,00 zł

100 000,00 zł

H

166 667

1,00 zł

166 667 zł

Razem:

1 957 459

 

1 957 459 zł