Relacje inwestorskie

W dniu 10 czerwca 2022 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o odwołaniu polityki dywidendy o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 17/2013 z dnia 22 października 2013 r. Zarząd nie zdecydował się na ustalenie nowej polityki dywidendy, a decyzję o rekomendacji co do podziału zysku w latach przyszłych będzie podejmował w zależności od konkretnej sytuacji w danym roku.

Decyzja została podjęta w związku z przedłużającą się niepewną sytuacją gospodarczą, która co prawda nie wywarła do tej pory istotnych negatywnych skutków na Emitenta, ale z ostrożności skłania Zarząd do rekomendowania zatrzymania wypracowanych zysków w Spółce. Ponadto szybki rozwój Spółki, a co za tym idzie wzrost skali realizowanych kontraktów zwiększa zapotrzebowanie Emitenta na kapitał obrotowy.