Relacje inwestorskie

New / Connect Rynek Akcji GPW

 

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect).

Akcje Spółki notowane są pod symbolem "KBJ". W celu nabycia akcji spółki należy złożyć zlecenie w dowolnym biurze maklerskiem współpracującym z GPW S.A.

Oficjalny profil informacyjny spółki dostępny jest również w dedykowanym serwisie dla spółek notowanych na NewConnect pod tym adresem.

Ważne linki