Relacje inwestorskie

Artur Jedynak
Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Artur Jedynak uzyskał tytuł Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył studia magisterskie o specjalności Sztuczna Inteligencja na Politechnice Łódzkiej na wydziale FTIMS.

Podczas 17 lat pracy zawodowej uczestniczył w wielu projektach dla największych polskich jak i międzynarodowych firm. Posiada przekrojową wiedzę na temat produktów i technologii SAP oraz szerokiego rynku IT, praktyczne doświadczenie w modelowaniu i optymalizacji procesów biznesowych oraz szeroką wiedzę z zakresu inżynierii finansowej. W spółce odpowiada za sprzedaż oraz rozwój.

Marcin Jasiński

Marcin Jasiński - Członek Zarządu

Przez 20 lat swojej kariery zawodowej zajmował się projektowaniem i wdrożeniami rozwiązań informatycznych w wielu sektorach rynku w Polsce. 

Od 2009 związany był z firmą SAP Polska prowadząc duże projekty wdrożeniowe SAP ERP i BW. Od 2015 roku pracuje w KBJ, a jego ścieżka kariery wiodła od kierowania projektami, do zarządzania Działem Business Intelligence. Jako lider zespołu BI stworzył w KBJ najsilniejszy zespół SAP BI w Polsce i odpowiadał za pierwsze, zakończone sukcesami, wdrożenia BW/4HANA czy SAP Analytics Cloud. Marcin Jasiński w zarządzie KBJ S.A. jest odpowiedzialny za zarządzanie delivery, nadzór nad realizacją strategicznych projektów, budową i rozwojem zespołu eksperckiego w zakresie konsultingu.

Paweł Wiechecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Wiechecki ukończył studia magisterskie o specjalizacji Zautomatyzowane Systemy Sterowania na wydziale zarządzania Politechniki Kijowskiej. Jest również absolwentem podyplomowych studiów managerskich organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z Akademie fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft (Akademia Liderów Biznesu) - Bad Harzburg. Posiada prawie 40-letnie doświadczenie zawodowe, w tym w konsultingu związanym z zastosowaniem IT w biznesie. Pracował w największych domach softwarowych w Polsce - CSBI, ComputerLand, InfovideMatrix i Sygnity. Przez kilka lat był partnerem w Infovide-Matrix, gdzie zarządzał i rozwijał biznes związany z ERP. Odpowiadał za realizację jednych z największych projektów z wykorzystaniem technologii SAP w Polsce, m.in. w PGNiG i Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2017 do 2020 roku był Członkiem Zarządu KBJ. Pełnił też funkcję prezesa ALBIT SOFTWARE Sp. z o.o. - spółki zależnej od KBJ S.A.

Zgodnie z pkt. 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024 nie spełnia kryteriów niezależności.

Wojciech Brzeski - Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Brzeski ukończył studia magisterskie o specjalności Miernictwo na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Warszawskiej. Posiada 41 lat doświadczenia zawodowego, w tym 25 lat w zarządzaniu spółką. Wziął udział w projektach dla największych polskich i międzynarodowych firm, dysponuje przekrojową wiedzą z zakresu inżynierii komputerowej i wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami konstrukcyjnymi. W latach 1970-1971 pracował w FSO, a następnie od 1971 do 1986 roku MERA-FMiK w Warszawie jako główny konstruktor. Jest autorem kilku patentów z zakresu rozwiązań w dziedzinie układów cyfrowych i analogowych, a także jednym z wybitnych konstruktorów fabryki ERA, gdzie jego udziałem było opracowanie i wdrożenie komputerowych pamięci dyskowych i sterowników dysku. Aktualnie jest współwłaścicielem spółki Compart-Market, gdzie pracuje jako dyrektor zarządzający, prowadząc prace konstrukcyjne i wdrożeniowe z zakresu informatyki.

Zgodnie z pkt. 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024 nie spełnia kryteriów niezależności.

Michał Kalisiński - Członek Rady Nadzorczej

Michał Kalisiński ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia magisterskie na wydziale FTIMS w trybie Indywidualnego Toku Studiów na Politechnice Łódzkiej. W trakcie 18 lat pracy prowadził projekty dla największych polskich przedsiębiorstw, ma doświadczenie w roli kierownika projektu. Jest specjalistą z zakresie metodyk projektowych, analiz biznesowych oraz zarządzania w IT. W latach 2003–2005 pracował jako programista dla Pixel, od 2005 do 2007 roku jako analityk dla Polkomtel. W latach 2007-2009 roku zajmował stanowisko project managera i team managera w PZU SA i PZU Życie SA. Od 2009 do 2015 jako project manager w Polkomtel. Od 2015 jest Prezesem Zarządu w firmie Clurgo.

Zgodnie z pkt. 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024 nie spełnia kryteriów niezależności.

Artur Kaźmierczak - Członek Rady Nadzorczej

Artur Kaźmierczak specjalizuje się w inwestycjach na rynku nieruchomości, jest także ekspertem w zakresie zarządzania ludźmi, w szczególności w obszarze wynagrodzeń kadry kierowniczej. W ciągu blisko 20 lat pracy w konsultingu oprócz projektów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim doradzał także przy projektowaniu struktur organizacyjnych, optymalizacji procesów i wypracowywaniu strategii. Realizował projekty w Polsce, krajach nadbałtyckich, na Węgrzech, w Rumunii, Serbii oraz Jordanii. W latach 2009- 2014 dyrektor, a następnie partner w PwC (d. PricewaterhouseCoopers). Przed dołączeniem do PwC pracował na stanowisku dyrektora grupy Human Capital Advisory Services w firmie Deloitte, a wcześniej w Andersen Business Consulting i w Arthur Andersen. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i wystąpień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Od lipca 2014 do lipca 2020 r. Artur Kazimierczak pełnił funkcje zarządcze w spółkach Mzuri Sp. z o.o., Mzuri Investments Sp. z o.o. oraz w spółkach inwestowania grupowego w nieruchomości Mzuri CFI. Obecnie, od sierpnia 2020 roku związany jest z Syrena Real Estate gdzie pełni funkcję partnera odpowiedzialnego za inwestycje na rynku mieszkaniowym.

Zgodnie z pkt. 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024 spełnia kryteria niezależności.