Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2013 r.

WZA odbyło się w biurze spółki w Warszawie, przy ul. Stawki 2, dnia 30.06.2013 r. o godz. 12.00.

Ogłoszenie o WZA wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz dodatkową dokumentacją znajduje się w raporcie bieżącym nr 7/2013 - przejdź do raportu 7/2013.

data publikacji: 2013-06-30