Relacje inwestorskie

W trzecim kwartale KBJ S.A. wypracowała rekordowy w historii spółki zysk kwartalny, który wyniósł aż 587 tys. zł i był o 164% większy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka opublikowała też prognozę wyników za 2014 r.

Narastająco, w pierwszych trzech kwartałach, spółka wypracowała 389 tys. zł zysku przy przychodach na poziomie nieco ponad 6 mln zł, z czego 2,6 mln zł w III kwartale. KBJ kontynuuje prace nad rozwojem własnych produktów, które będą oferowane klientom w modelu SaaS (Software as a Service). Start produkcyjny opracowywanych rozwiązań przewidziany jest na najbliższe miesiące.

„Dzięki poniesionym w pierwszej połowie roku nakładom udało nam się w ostatnim kwartale osiągnąć bardzo dobry wynik. Jest to dowód na to, że przyjęta przez nas strategia rozwoju przynosi efekty.” – Mówi Artur Jedynak, Prezes KBJ.

Zarząd KBJ przedstawił prognozy wyników na 2014 r. Prognozowane przychody wyniosą 9,4 mln zł, a zysk netto 800 tys. zł. Aby osiągnąć deklarowane wartości, przychody w IV kwartale powinny wynieść 3,3 mln zł, a wynik netto ponad 400 tys.

„Bieżący rok jest w naszej firmie okresem niezwykle wytężonej pracy, dzielimy siły i środki pomiędzy intensywne prace rozwojowe oraz obsługę kontraktów dla naszych dotychczasowych i nowych klientów. Stan zaawansowania tych prac i spodziewany poziom przychodów pozwalają oczekiwać, że prognoza zostanie zrealizowana. Jesteśmy przekonani, że poczynione w tym roku inwestycje zaprocentują w kolejnych latach i przyczynią się do dalszego rozwoju KBJ.” – dodaje Jedynak.

W ubiegłym kwartale KBJ podpisała nowe kontrakty oraz rozszerzyła współpracę z takimi kontrahentami jak: ABB, Animex, PKP Cargo, Auchan, Ministerstwo Sprawiedliwości i PGNiG.