Relacje inwestorskie

Po rekordowym roku 2013 kiedy to spółka osiągnęła 10,5 mln zł przychodów i 900 tysięcy złotych zysku, również początek 2014 roku jest obiecujący. KBJ podpisała w styczniu umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, w marcu z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Przedmiotem kontraktu z PWPW jest świadczenie usług wdrożeniowych w zakresie rozwoju infrastruktury systemu SAP w obszarach technologicznych, integracyjnych, zarządzania kapitałem ludzkim, jak również portalu oraz analityki biznesowej.

Kolejną umową zawartą w ostatnich dniach była umowa z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym podpisana w ramach konsorcjum, którego liderem jest firma Infovide Matrix S.A. Umowa została zawarta w wyniku wygranego przetargu, a jej wartość w ciągu dwóch lat wyniesie niemal 1,4 mln zł, w tym budżet KBJ wyniesie szacunkowo 45%. Przedmiotem umowy jest usługa serwisu i aktualizacji systemu wraz ze wsparciem konsultantów dla wdrożonego w CBA systemu klasy ERP.

„Dwóch nowych, prestiżowych klientów, w tym z sektora publicznego oraz szereg zakończonych procesów sprzedażowych, pozwalają z optymizmem patrzeć w 2014 rok. Dodatkowo, jesteśmy w końcowym etapie istotnych procesów sprzedażowych, liczymy na więcej dobrych wiadomości już w najbliższych tygodniach” mówi Prezes KBJ S.A. Artur Jedynak.

Podobnie jak w zeszłym roku spółka zamierza wypłacić część zysku za rok 2013. „Decyzję o wypłacie dywidendy podejmie oczywiście Walne Zgromadzenie, ale Zarząd będzie rekomendował jej wypłatę zgodnie z opublikowaną polityką dywidendy. Zgodnie z przyjętymi zasadami dywidenda powinna się zawrzeć w przedziale pomiędzy 13 a 27 groszy na akcję.”  dodaje Jedynak.