Relacje inwestorskie

Artur Jedynak, Prezes Zarządu KBJ rozmawia z redakcją StockWatch.pl o wynikach finansowych spółki za trzeci kwartał 2014 roku

StockWatch.pl: Tak jak Państwo wcześniej zapowiadali, osiągnięte przez KBJ wyniki okazały się znacząco lepsze niż w pierwszym półroczu, z rekordowym kwartalnym zyskiem netto. Gdzie tkwi źródło poprawy rentowności i efektywności?

Artur Jedynak: Takie było nasze założenie na ten rok. Na początku pierwszego kwartału podjęliśmy strategiczną decyzję o rozszerzeniu zakresu działalności o własne produkty w modelu SaaS. Intensywna praca nad nowymi produktami, które zostaną uruchomione jeszcze w IV kwartale dla kilku tysięcy pracowników naszego klienta, mocno zaangażowały zespół. Ponieśliśmy na te prace spore wydatki. Ponieważ uruchomienie działalności produktowej wymaga szeregu działań, reorganizacji projektów, odpowiednich zasobów (w tym ludzkich), szeregu zmian organizacyjnych, zależało nam na takim wdrożeniu projektu aby z jednej strony nie zakłócić bieżącej działalności operacyjnej, z drugiej ponieść jak najmniejsze ryzyko. Zdecydowaliśmy o samodzielnym finansowaniu całości prac. Oczywiście na taką inwestycję można szukać finansowania zewnętrznego, co wyglądałoby lepiej w wynikach, ale przy tak wczesnym etapie naszego produktu i jego złożoności podjęliśmy decyzję o wykorzystaniu własnych środków z ubiegłego roku. Dodatkowo jesteśmy zmuszeni do planowania części decyzji w narzuconych przez rynek kapitałowy okresach kwartalnych, co przy wielomiesięcznych projektach również wpływa na nasze decyzje.

Źródłem poprawy efektywności jest kilka czynników: ciągła praca nad wewnętrzną organizacją firmy i lepszą efektywnością, zwiększenie zaangażowania w bieżące projekty oraz kapitalizacja prac rozwojowych. Przepływy gotówkowe w ostatnich kwartałach były ujemne, ze względu na ponoszone koszty badań (w I kwartale) i rozwoju (w II i III kwartale), które finansujemy ze środków własnych. Dodatkowo wypłaciliśmy w trzecim kwartale dywidendę za ubiegły rok.

Spodziewamy się, zgodnie z opublikowaną prognozą, że i ten rok będzie dobry dla KBJ, podobnie jak lata ubiegłe, pomimo znaczących nakładów inwestycyjnych, marketingowych oraz innych które poczyniła spółka.