Relacje inwestorskie

Artur Jedynak, Prezes KBJ SA rozmawia z redakcją StockWatch.pl o wynikach finansowych spółki za drugi kwartał 2014 roku

StockWatch.pl: Jesteśmy już po raporcie za II kwartał, który pozostawił u inwestorów spory niedosyt. Szczególnie niepokojący jest spadek przychodów rok do roku o 22 proc. Zaraportowane przychody ze sprzedaży produktów były najniższe od IV kwartału 2012 r., mimo że w zeszłym roku wspominał Pan o rozbudowie zespołu sprzedażowego. Skąd te spadki? 

Artur Jedynak: Rozbudowany zespół sprzedażowy odniósł sukcesy, o których informowaliśmy w końcówce ubiegłego roku i w pierwszym kwartale, między innymi pozyskaliśmy klientów takich jak METRO Rosja, KDPW, CBA, PWPW. Umowy te dotyczą projektów długoterminowych, których jeszcze nie widać w przychodach, ponieważ taka jest specyfika naszych prac projektowych. Dodatkowo, znacząca część przychodów będzie realizowana w 3 oraz 4 kwartale. Kwestię przychodów w bieżącym roku należy jeszcze uzupełnić o informację o oddelegowaniu części zespołu do prac nad własnym produktem w modelu usługowym (cloud). To obecnie nasza największa inwestycja, w całości finansowana ze środków własnych. Stąd też spadek przychodów. Mocno koncentrujemy się na zamknięciu pierwszej fazy własnego produktu oraz uruchomieniu produktywnym w trzecim kwartale, tak jak planowaliśmy od początku roku.