Relacje inwestorskie

Wyniki KBJ S.A. za IV kw. 2016 r.

W IV kw. 2016 r. przychody KBJ netto ze sprzedaży produktów wyniosły 8,1 mln zł i były o 3,2 mln. zł (tj. o 133,2%) wyższe w porównaniu z IV kw. 2015 roku (3,5 mln. zł) oraz o 4,2 mln. zł (tj. 106,8%) wyższe niż w kwartale poprzedzającym (3,9 mln. zł). W całym 2016 r. przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 17,6 mln. zł wobec 8,3 mln. zł w roku 2015, co stanowi wzrost o 112% (9,3 mln. zł). Podwojenie przychodów względem roku 2015 zostało osiągnięte dzięki zwiększeniu liczebności zespołów projektowych, sprzedaży i przeprowadzeniu wdrożeń własnego oprogramowania, a także finalizacji rozpoczętych w ubiegłym roku kontraktów, pozyskaniu nowych klientów oraz kontynuowanej rozbudowie oferty Spółki.

W IV kwartale spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1,36 mln. zł co oznacza poprawę o 387 tys. zł (tj. 39,8%) rok do roku wobec 972 tys. zł zysku w 2015 r. Cały 2016 r. KBJ zamknął 1,4 mln. zł zysku wobec 441 tys. zł zysku w roku 2015, co stanowi poprawę o 954 tys. zł (216,4%). Zrealizowane wyniki oznaczają, że prognoza przychodów netto została przekroczona o 5,1%, a prognoza zysku netto o 16,2%.

Potrojenie zysku netto względem 2015 roku jest efektem wzrostu przychodów zanotowanego w 2016 roku. Wzrost ten został osiągnięty dzięki znacznie lepszemu niż w poprzednich latach pierwszemu półroczu oraz osiągniętemu w IV kw. rekordowemu w historii Spółki przychodowi. Wzrost zysku netto jest również pochodną znaczącej reorganizacji struktury i modelu zarządzania Spółką. Przychody w 2016 roku wzrosły o 212%, natomiast koszty operacyjne o 74,9%, co wpłynęło na znaczny wzrost rentowności w ujęciu rocznym.

Najważniejszymi naszymi osiągnięciami w 2016 r. były przeprowadzone z sukcesem budowa i sprzedaż oprogramowania e-JPK dla klientów Spółki, a także zamknięcie szeregu projektów prowadzonych w sektorze publicznym, dzięki czemu było możliwe ich rozliczenie. Realizowaliśmy ponadto kilkadziesiąt innych projektów, w tym szereg projektów z obszaru BusinessIntelligence, wdrożeń dla klientów z segmentu MSP, projektów technologicznych, projektów z obszaru ERP, HR oraz budowy rozwiązań dedykowanych – mówi Artur Jedynak, Prezes Zarządu KBJ.

Rok 2016 był rekordowym w historii Spółki również dzięki skokowemu wzrostowi liczby pracowników i współpracowników oraz reorganizacji struktury organizacyjnej firmy oraz modelu zarządzania, które umożliwiło tak dynamiczny rozwój.

KBJ, zgodnie z planem, kontynuuje prace nad oprogramowaniem oferowanym w modelu SaaS (software as a service). Obecnie prowadzone są dwa projekty wdrożeniowe. W kolejnych kwartałach planowane jest zwiększenie działań sprzedażowych dotyczących oprogramowania SaaS oraz pozyskanie kolejnych klientów.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, całkowity zwrot z inwestycji poniesionych na budowę produktu zostanie zrealizowany w ciągu najbliższych kwartałów. Jednocześnie planowane jest dalsze rozszerzanie zakresu funkcjonalnego i modułowego naszego oprogramowania. Naszym celem jest posiadanie rozwiązania w pełni zintegrowanego z systemem SAP oferującego klientom obsługę procesów kadrowych w modelu SaaS. Obecny stan zaawansowania oraz odbiór rozwiązania przez klientów i potencjalnych klientów potwierdza przyjęte w czasie budowy założenia oraz planowane kierunki działań – dodaje Prezes Jedynak.

Więcej: