Relacje inwestorskie

W dniu 30.03.2017 Zarząd KBJ S.A. poinformował o zawarciu Umowy Inwestycyjnej, na mocy której KBJ, wspólnie z dotychczasowymi właścicielami firmy Albit i GNS, podjął decyzję o wspólnym kontynuowaniu i rozwijaniu biznesu, przez powołanie Albit Software Sp. z o.o., w której KBJ S.A. obejmie kontrolny pakiet udziałów.

Dotychczasowe indywidualne działalności gospodarcze Albit i GNS będą kontynuowane i rozwijane przy zaangażowaniu kapitałowym oraz wykorzystaniu know-how KBJ S.A.

W okresie ponad 20 lat świadczenia usług, firma Albit wypracowała unikalne kompetencje oraz autorskie rozwiązania informatyczne, zdobywając cenne doświadczenie branżowe i pozyskując znaczący portfel klientów sektora publicznego.

KBJ S.A. od kilku lat konsekwentnie buduje swoją pozycję partnera biznesowego oraz zaufanego dostawcy produktów i usług na rynku IT. Kompetencje, wiedza i doświadczenie KBJ w zakresie rozwiązań ERP, Business Intelligence czy budowy rozwiązań dedykowanych, wsparte znajomością biznesu, rozwiązaniami i know-how Albit, będą stanowiły korzystne połączenie dla obu stron.

Zawarcie umowy inwestycyjnej z Albit jest kolejnym krokiem w realizacji naszej strategii i następnym elementem wzmocnienia obecności na rynku usług IT/ERP dla sektora publicznego. Główne wartości dla KBJ to rozszerzenie portfela klientów (ponad 80 podmiotów), nabycie kompetencji i unikalnej wiedzy informatyczno-biznesowej, pozyskanie praw majątkowych do produktów Albit oraz potencjał budowy istotnego centrum kompetencyjnego. Uważamy, iż zawarta umowa będzie kolejnym kamieniem milowym w historii obu firm – mówi Artur Jedynak, Prezes Zarządu KBJ.