Relacje inwestorskie

Gościem czatu inwestorskiego w StockWatch.pl był Artur Jedynak, prezes spółki informatycznej KBJ. Na spotkaniu omówiono m.in. najnowsze wyniki finansowe oraz przedyskutowano kwestię ewentualnej emisji akcji bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Głównym tematem czatu inwestorskiego z prezesem KBJ były opublikowane 14 lutego wyniki za IV kwartał i cały ubiegły rok. Spółka  w ujęciu r/r odnotowała blisko 50-proc. wzrost przychodów netto ze sprzedaży i rekordowy w historii zysk netto na poziomie 2,5 mln zł. Wyniki za 2017 rok były także o 30 proc. wyższe od wstępnych szacunków publikowanych tydzień wcześniej.