Relacje inwestorskie

Artur Jedynak - Prezes KBJ był gościem czatu inwestorskiego w StockWatch.pl. Na spotkaniu omówiono wyniki finansowe za drugi kwartał 2018 r. oraz plany na kolejne kwartały.

– Analizując wyniki pierwszego półrocza rok do roku, należy zwrócić uwagę, iż w ubiegłym roku mieliśmy rekordowy okres Q1-Q2. Pod koniec drugiego kwartału ub.r. wystąpiła nieplanowana znacząca sprzedaż licencji oraz kumulacja przychodów z wcześniejszych projektów. W bieżącym półroczu nie mamy takich zdarzeń. Drugim istotnym powodem jest wystąpienie przesunięć w harmonogramach realizowanych projektów, które przekłada się z jednej strony na harmonogramy płatności i rozliczeń, z drugiej spowodowało w Q2 blokadę zasobów i w konsekwencji dodatkowe koszty. W bieżącym roku nasz portfel projektowy w znaczącej części zawiera projekty wielomiesięczne, angażujące duże zespoły ludzi. Stąd przesunięcia harmonogramów mają istotne znaczenie. – powiedział w rozmowie na żywo z użytkownikami Stockwatch.pl Artur Jedynak.