Relacje inwestorskie

Informujemy, iż w dniu 22 września 2023 r. został uzgodniony plan połączenia spółek BTech Sp. z o.o. (spółka przejmowana) i KBJ S.A. (spółka przejmująca). Celem połączenia jest przede wszystkim konsolidacja działalności, w tym działalności operacyjnej i decyzji zarządczych, a w konsekwencji integracja obu łączących się spółek. 

Stosownie do przepisu art.500 § 2(1) k.s.h. niniejszym udostępniamy plan połączenia do wiadomości publicznej. Plan połączenia (plik .PDF) jest dostępny do pobrania poniżej: