Relacje inwestorskie

Raport bieżący EBI, nr 1/2011 Uzyskanie przez KBJ S.A. dostępu do EBI

Zarząd KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 21.11.2011 r. na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).
W związku z powyższym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI - wszystkie raporty publikowane będą w języku polskim.

PODSTAWA PRAWNA:
§10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku pt. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst (...)".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

data publikacji: 2011-11-21