Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 r. otrzymał od Pana Łukasza Krotowskiego rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 29 czerwca 2018 r. Uzasadnieniem rezygnacji jest zamiar podjęcia przez Pana Łukasza Krotowskiego funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz kontynuowania prac w spółce nad nadzorem i wsparciem projektów badawczo-rozwojowych.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 29.06.2018 19:33