Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. („Spółka”) informuje, że 24 września 2018 r. powziął informację o podpisaniu ze strony Autoryzowanego Doradcy Prometeia Capital sp. z o.o. z datą 20 września 2018 r. umowy na świadczenie usług doradczych na rzecz Spółki.

Umowa obejmuje wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy, o których mowa w ust. 12 pkt 1), 2), 3) oraz 5) Załącznika nr 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 24.09.2018 19:04