Relacje inwestorskie

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 11/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. Zarząd KBJ S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 23 października 2018 r. o rejestracji zmian statutu Emitenta podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść tekstu jednolitego Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 07.11.2018 18:54


Dokumenty do pobrania: