Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Raporty okresowe Emitenta będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Raport okresowy kwartalny za IV kw. 2021 r. - w dniu 10 lutego 2022 r.,
  • Raport okresowy roczny za 2021 r. - w dniu 12 maja 2022 r.,
  • Raport okresowy kwartalny za I kw. 2022 r. - w dniu 12 maja 2022 r.,
  • Raport okresowy kwartalny za II kw. 2022 r. - w dniu 11 sierpnia 2022 r.,
  • Raport okresowy kwartalny za III kw. 2022 r. - w dniu 9 listopada 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

31-01-2022 17:39:48 | Bieżący | EBI | 1/2022