Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 r. (ZWZ) powołało na kolejną pięcioletnią kadencję w Zarządzie Spółki:

  • Artura Jedynaka – Prezesa Zarządu,
  • Marka Weigt – Członka Zarządu.

Jednocześnie ZWZ powołało na kolejną trzyletnią kadencję w Radzie Nadzorczej:

  • Łukasza Krotowskiego – Członka Rady Nadzorczej.

W związku z tym skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

Życiorysy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

 

28-06-2022 15:58:13 | Bieżący | EBI | 6/2022