Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. informuje, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany statutu uchwalone przez ZWZ w dniu 28 czerwca 2022 r.

Dokonane zmiany statutu, z wyliczeniem zmienionych postanowień statutu, stanowią załącznik do raportu bieżącego EBI nr 7/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. Treść ustalonego tekstu jednolitego statutu stanowi załącznik do raportu bieżącego EBI nr 8/2022 z dnia 5 lipca 2022 r.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 2022-08-16 22:26