Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 października 2022 r. (NWZ).

Podczas obrad NWZ nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu, NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiły uchwały poddane pod głosowanie, a niepodjęte.
NWZ ustaliło tekst jednolity Statutu Spółki po zmianach uchwalonych Uchwałą NWZ nr 04/10/2022, który znajduje się w treści Uchwały NWZ nr 06/10/2022. W załączeniu Emitent przekazuje również dokonane zmiany Statutu Spółki.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2, 7, 7a , 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 2022-10-26 23:57

Stosowne dokumenty do pobrania: