Relacje inwestorskie

28-11-2022 21:17:08 | Bieżący | EBI | 14/2022

 

Zarząd KBJ S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany Statutu uchwalone przez ZWZ w dniu 26 października 2022 r.

Dokonane zmiany Statutu Spółki, z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu oraz treść ustalonego tekstu jednolitego Statutu, stanowią załącznik do raportu bieżącego EBI nr 12/2022 z dnia 26 października 2022 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji:: 2022-11-28 21:17