Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2022 r. Pan Marek Weigt, z przyczyn osobistych, złożył rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zarząd i Akcjonariusze dziękują Panu Markowi Weigt za wieloletnie pełnienie funkcji Członka Zarządu i wniesienie istotnego wkładu w rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 21-12-2022 13:05:48