Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 pażdziernika 2023 r. (NWZ).

Podczas obrad NWZ nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu, NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiły uchwały poddane pod głosowanie, a niepodjęte.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a , 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 26-10-2023 23:44:43

Stosowne dokumenty do pobrania: