Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2024 r.

Raporty okresowe Emitenta będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
- Raport okresowy kwartalny za IV kw. 2023 r. - w dniu 14 lutego 2024 r.,
- Raport okresowy roczny za 2023 r. - w dniu 30 kwietnia 2024 r.,
- Raport okresowy kwartalny za I kw. 2024 r. - w dniu 14 maja 2024 r.,
- Raport okresowy kwartalny za II kw. 2024 r. - w dniu 14 sierpnia 2024 r.,
- Raport okresowy kwartalny za III kw. 2024 r. - w dniu 14 listopada 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 19-01-2024 15:09:11