Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. (Emitent) informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego Emitenta za 2023 r. Nowy termin przekazania raportu kwartalnego Emitent określa na 29 maja 2024 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych Emitenta pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 08-03-2024 10:51:04