Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2024 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Łukasza Krotowskiego ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej KBJ S.A. z dniem 12 kwietnia 2024 r. Pan Łukasz Krotowski nie podał powodu rezygnacji.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 12-04-2024 18:34:09