Relacje inwestorskie

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 18/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r., Zarząd KBJ S.A. _Spółka_ informuje o otrzymaniu w dniu 26 stycznia 2023 roku odpisu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej _KIO_ z dnia 16 stycznia 2023 r. w którym KIO nakazała Ministerstwu Sprawiedliwości _Zamawiający_ dokonanie ponownego badania i oceny złożonych ofert w postępowaniu WZP-421-3/2022 _Postępowanie_. Wyrok zapadł na skutek odwołania oferenta, którego oferta została odrzucona.

Spółka będzie informować o dalszym przebiegu postępowania.

Przedmiotowa informacja stanowi aktualizację informacji opublikowanej w raporcie bieżącym ESPI nr 18/2022.

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 27-01-2023 18:50:19