Relacje inwestorskie

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. oraz EBI nr 10/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. Zarząd KBJ S.A. [Emitent] informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umów objęcia akcji, o których mowa w powyższych raportach.

 Umowy zostały podpisane  z dwoma osobami fizycznymi, wspólnikami BTech Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu [BTech], odnośnie przejęcia łącznie 68% udziałów w kapitale BTech [tj. sumarycznie 680 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział] w zamian za 166.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H KBJ S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda tym samym transakcja o której mowa w powyższych raportach doszła do skutku.

Informacja powyższa stanowi aktualizację informacji poufnej zawartej w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Data i godzina publikacji: 23-08-2023 20:34:21