Relacje inwestorskie

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. oraz EBI nr 15/2023 z dnia 10 października 2023 r. Zarząd KBJ S.A. [Emitent] informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy objęcia akcji, o których mowa w powyższych raportach.

Umowa została podpisana z Euvic S.A. z siedzibą w Gliwicach [Euvic], odnośnie objęcia 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I KBJ S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, w cenie emisyjnej 30 zł za jedną akcję tj. łącznie 3.000.000 zł. Tym samym transakcja o której mowa w powyższych raportach doszła do skutku.

Informacja powyższa stanowi aktualizację informacji poufnej zawartej w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

 

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 24-10-2023 21:13:34