Relacje inwestorskie

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 18/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r., 01/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. oraz 03/2023 z dnia 21 lutego 2023 r., Zarząd KBJ S.A. _Spółka_ informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym przez konsorcjum w składzie: KBJ S.A. _Lider konsorcjum_ oraz T-Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _Partner konsorcjum_ z Ministerstwem Sprawiedliwości _Zamawiający_, umowy ramowej nr WZP-43-9/2023 na dostawę oprogramowania SAP lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z usługami towarzyszącymi".

Wartość podpisanej przez konsorcjum umowy wynosi ponad 176 mln zł brutto, planowany okres realizacji wynosi 48 miesięcy od daty jej zawarcia.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 17-03-2023 19:12:14