Relacje inwestorskie

Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 czerwca 2023 r. podjął decyzję, iż będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zysk netto osiągnięty w roku obrotowym w wysokości 2.976.042,74 zł w całości przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Rekomendacja przeznaczenia całości zysku za rok obrotowy 2022 na kapitał zapasowy Spółki wynika z planów inwestycyjnych Emitenta oraz zwiększającego się zapotrzebowania na środki obrotowe.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2022 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Data Publikacji: 14.06.2023